กรุงเทพ ไป บขส. จ.นครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช

รถทัวร์ กรุงเทพ – บขส. จ.นครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช ของรถทัวร์นครศรีร่มเย็นทัวร์ มีเที่ยวรถปรับอากาศให้บริการ

  • จุดขึ้นรถ: กรุงเทพ จุดจอด: กรุงเทพ (ถนนบรมราชชนนี) สายใต้ใหม่
  • จุดลงรถ: นครศรีธรรมราช จุดจอด: บขส. จ.นครศรีธรรมราช
Continue reading “กรุงเทพ ไป บขส. จ.นครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช”

กรุงเทพ ไป จุดจอดท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช

รถทัวร์ กรุงเทพ – จุดจอดท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช ของรถทัวร์นครศรีร่มเย็นทัวร์ มีเที่ยวรถปรับอากาศให้บริการ

  • จุดขึ้นรถ: กรุงเทพ จุดจอด: กรุงเทพ (ถนนบรมราชชนนี) สายใต้ใหม่
  • จุดลงรถ: นครศรีธรรมราช จุดจอด: จุดจอดท่าศาลา
Continue reading “กรุงเทพ ไป จุดจอดท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช”

กรุงเทพ ไป จุดจอดสิชล จ.นครศรีธรรมราช

รถทัวร์ กรุงเทพ – จุดจอดสิชล จ.นครศรีธรรมราช ของรถทัวร์นครศรีร่มเย็นทัวร์ มีเที่ยวรถปรับอากาศให้บริการ

  • จุดขึ้นรถ: กรุงเทพ จุดจอด: กรุงเทพ (ถนนบรมราชชนนี) สายใต้ใหม่
  • จุดลงรถ: นครศรีธรรมราช จุดจอด: จุดจอดสิชล
Continue reading “กรุงเทพ ไป จุดจอดสิชล จ.นครศรีธรรมราช”

กรุงเทพ ไป บขส. อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช

รถทัวร์ กรุงเทพ – บขส. อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช ของรถทัวร์นครศรีร่มเย็นทัวร์ มีเที่ยวรถปรับอากาศให้บริการ

  • จุดขึ้นรถ: กรุงเทพ จุดจอด: กรุงเทพ (ถนนบรมราชชนนี) สายใต้ใหม่
  • จุดลงรถ: นครศรีธรรมราช จุดจอด: บขส. อ.ปากพนัง
Continue reading “กรุงเทพ ไป บขส. อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช”