ตัวแทนจำหน่ายตั๋วนครศรีร่มเย็นผ่านเว็บไซต์

จองตั๋ว เช็คราคา ที่นี่

นครศรีร่มเย็นทัวร์

บริษัท นครศรีร่มเย็นทัวร์ จำกัด ให้บริการเที่ยวรถทัวร์ เส้นทาง กรุงเทพ ไป นครศรีธรรมราช ปากพนัง ด้วยรถทัวร์ปรับอากาศ และยังสามารถจองตั๋วรถทัวร์นครศรีร่มเย็นทัวร์ผ่านระบบออนไลน์ได้ 24 ชม.

เส้นทางเดินรถ

กรุงเทพ-นครศรีธรรมราช

 • กรุงเทพ ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่)
 • สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นครศรีธรรมราช

กรุงเทพ-สุราษฎร์ธานี-นครศรีธรรมราช

 • กรุงเทพ ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่)
 • สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.สุราษฎร์ธานี
 • จุดจอด อ.กาญจนดิษฐ์
 • จุดจอดสิชล
 • จุดจอดท่าศาลา
 • สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นครศรีธรรมราช

กรุงเทพ-สุราษฎร์ธานี-นครศรีธรรมราช-ปากพนัง

 • กรุงเทพ ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่)
 • สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.สุราษฎร์ธานี
 • จุดจอด อ.กาญจนดิษฐ์
 • จุดจอดสิชล
 • จุดจอดท่าศาลา
 • สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นครศรีธรรมราช
 • สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.ปากพนัง

นครศรีธรรมราช-กรุงเทพ

 • สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นครศรีธรรมราช
 • กรุงเทพ ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่)

ปากพนัง-นครศรีธรรมราช-กรุงเทพ V32

 • สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.ปากพนัง
 • สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นครศรีธรรมราช
 • กรุงเทพ ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่)

เบอร์โทรและจุดออกตั๋ว

สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ (ถนนบรมราชชนนี)

ชั้น 1 ช่องหมายเลข 65, 66

0-2894-6154-5

สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นครศรีธรรมราช

ช่องขายตั๋วนครศรีร่มเย็นทัวร์ / สำนักงานนครศรีร่มเย็นทัวร์ (ข้าง บขส.นครฯ)

0-7531-5390

สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.สุราษฎร์ธานี

ช่องขายตั๋วนครศรีร่มเย็นทัวร์

สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.ปากพนัง

ช่องขายตั๋วนครศรีร่มเย็นทัวร์

จุดจอด อ.นิคมน้ำอูน

หน้าตลาดสดนิคมน้ำอูน

0879251009

ตัวอย่างเที่ยวรถ ที่ค้นจากระบบจองตั๋วออนไลน์เมื่อปี 2566

โหลดแอป Android