บขส. จ.นครศรีธรรมราช ไป กรุงเทพ จ.กรุงเทพ

รถทัวร์ บขส. จ.นครศรีธรรมราช – กรุงเทพ จ.กรุงเทพ ของรถทัวร์นครศรีร่มเย็นทัวร์ มีเที่ยวรถปรับอากาศให้บริการ

  • จุดขึ้นรถ: นครศรีธรรมราช จุดจอด: บขส. จ.นครศรีธรรมราช
  • จุดลงรถ: กรุงเทพ จุดจอด: กรุงเทพ (ถนนบรมราชชนนี) สายใต้ใหม่
Continue reading “บขส. จ.นครศรีธรรมราช ไป กรุงเทพ จ.กรุงเทพ”

บขส. อ.ปากพนัง ไป กรุงเทพ จ.กรุงเทพ

รถทัวร์ บขส. อ.ปากพนัง – กรุงเทพ จ.กรุงเทพ ของรถทัวร์นครศรีร่มเย็นทัวร์ มีเที่ยวรถปรับอากาศให้บริการ

  • จุดขึ้นรถ: นครศรีธรรมราช จุดจอด: บขส. อ.ปากพนัง
  • จุดลงรถ: กรุงเทพ จุดจอด: กรุงเทพ (ถนนบรมราชชนนี) สายใต้ใหม่
Continue reading “บขส. อ.ปากพนัง ไป กรุงเทพ จ.กรุงเทพ”