กรุงเทพ ไป บขส. จ.นครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช

รถทัวร์ กรุงเทพ – บขส. จ.นครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช ของรถทัวร์นครศรีร่มเย็นทัวร์ มีเที่ยวรถปรับอากาศให้บริการ

  • จุดขึ้นรถ: กรุงเทพ จุดจอด: กรุงเทพ (ถนนบรมราชชนนี) สายใต้ใหม่
  • จุดลงรถ: นครศรีธรรมราช จุดจอด: บขส. จ.นครศรีธรรมราช
Continue reading “กรุงเทพ ไป บขส. จ.นครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช”