ตารางเดินรถนครศรีร่มเย็น

ทางเราได้ค้นเที่ยวรถนครศรีร่มเย็นทัวร์ จากระบบจองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์แสดงข้อมูลตารางเดินรถ ราคาตั๋ว เวลารถออก ประเภทรถ ดังข้อมุลด้านล่าง

ทางเราได้ค้นข้อมูลเพื่อเป็นตัวอย่าง — ค้นเมื่อ ปี 2566

เวลาออกเวลาถึงประเภทราคาตั๋วชนิดรถ
กรุงเทพ (สายใต้ใหม่) ถนนบรมราชนนี จ.กรุงเทพ – จุดจอดท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช
07:30 น.17:40 ป.1666รถทัวร์
18:00 น.04:10 +1dVIP 32777รถทัวร์
19:10 น.05:20 +1dVIP 24999รถทัวร์
กรุงเทพ (สายใต้ใหม่) ถนนบรมราชนนี จ.กรุงเทพ – จุดจอดสิชล จ.นครศรีธรรมราช
07:30 น.17:30 ป.1666รถทัวร์
18:00 น.04:00 +1dVIP 32777รถทัวร์
19:10 น.05:10 +1dVIP 24999รถทัวร์
กรุงเทพ (สายใต้ใหม่) ถนนบรมราชนนี จ.กรุงเทพ – บขส. นครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช
07:30 น.18:00 ป.1666รถทัวร์
18:00 น.04:30 +1dVIP 32777รถทัวร์
19:10 น.05:40 +1dVIP 24999รถทัวร์
กรุงเทพ (สายใต้ใหม่) ถนนบรมราชนนี จ.กรุงเทพ – บขส. อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช
07:30 น.18:30 ป.1695รถทัวร์
18:00 น.05:00 +1dVIP 32811รถทัวร์
บขส. อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช – กรุงเทพ (สายใต้ใหม่) ถนนบรมราชนนี จ.กรุงเทพ
16:15 น.04:15 +1dVIP 32811รถทัวร์

** เที่ยวรถด้านบนเป็นตัวอย่างที่เราค้นจากระบบจองตั๋วรถทัวร์ –> เปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา เช็คข้อมูลล่าสุดได้ที่เมนูค้นหาเที่ยวรถ**

* เที่ยวรถดังกล่าวเป็นเที่ยวรถที่เปิดจองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์ (อาจมีเที่ยวที่ไม่เปิดให้จองตั๋วออนไลน์ต้องไปเช็คที่ จุดขายตั๋ว หรือ บขส.)*